Please add sliding bar widget here...
 
Bel ons: 024 324 91 33

Ambachtsweg 2, Nijmegen

Vastgoed
65.500 m² Parkeergelegenheid:

Te koop Ambachtsweg 2 te Nijmegen

Objectomschrijving
De Voormalige fabrieksterreinen van de papierfabriek Innoviopapers.
Ca 65.500 m2 perceel uniek gelegen aan het water van de industriehaven Oostkanaalhaven en zeer nabij het centrum van Nijmegen, de nieuwe Waalbrug de Oversteek en zeer nabije ontsluitingen via de A73, A50 en de A15.
De bestaande opstallen zijn specifiek voor een papierfabriek ontwikkeld, waardoor de alternatieve aanwendbaarheid van de gebouwen voor het overgrote gedeelte is te verwaarlozen.

Hierdoor ontstaat een unieke ontwikkelingslocatie voorzien van ca. 130 meter kade waarvan ca. 38 meter eigendom en resterende kade op basis van huur van de gemeente Nijmegen.

De propositie bestaat grofweg uit drie percelen, waarbij verkoop bij voorkeur ineens dient plaats te vinden, te weten:

1.) Fabrieksterrein kade gebonden. Kade is eigendom van de gemeente Nijmegen gebruik wordt geregeld op basis van huur.
Kadastraal nr.                Opp.
1.185                                 64.206 m2
1.148                                 564 m2
945                                   395 m2
946                                   315 m2
Totaal 65.480 m2
Indicatie: € 160,— per m2 VON excl. BTW minus kosten voor sloop, bij huidige bestemming.

2.) Verhard bedrijfsterrein met prominente zichtlocatie aan de Energieweg.
Kadastraal nr.               Opp.
1.129                                6.695 m2
1.130                                1.025 m2
1.131                                 665 m2
Totaal 8.385 m2
€ 160,— per m2 kosten koper, bij huidige bestemming.

3.) Gedateerd kantoorgebouw met prominente zichtlocatie aan de Energieweg. Groot 1.045 m2 in drie lagen, bouwjaar 1969.
Kadastraal nr.               Opp.
571                                   3.975 m2
Koopsom € 640.000,— kosten koper, bij huidige bestemming.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Neerbosch
Sectie: G

Bestemming
De percelen vallen onder het bestemmingplan Nijmegen Kanaalhavens en hebben de bestemming “Bedrijventerrein-2”,
maximale bebouwingspercentage 75% bouwhoogte 18 meter, voor zover deze voorkomen in de categorieën 2 t/m 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie bijlage).

Kade
20m1 schuine oever en 110 m1 steile oever eigendom van de gemeente Nijmegen.
De kade werd door Innoviopapers van de gemeente Nijmegen gehuurd voor:
Huurprijs damwand: € 4.931,93 en schuine oever € 477,10 totaal
€ 5.616,24 per half jaar.

Bodem
“Nijmegen heeft op 26 januari 2010 (met een aangepaste kaart van 1 maart 2010) vastgesteld dat er weliswaar sprake is van bodemverontreiniging, maar dat aanpak daarvan kan op een natuurlijk moment (graaf- of bouwactiviteiten). De aanpak zou dan bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het afdekken van de verontreiniging door er een gebouw boven op te zetten.”

“Op de parkeerplaatsen aan de overzijde van de ambachtsweg is nadien (2012) wel nog een verontreiniging met koper in het grondwater aangetroffen. Deze was echter ook beperkt van omvang.” Een recent bodemonderzoek is in de maak.

Verkoopprocedure
Afhankelijk van de uitkomsten van een actuele bodemrapportage en een offerte voor sloop zal definitieve prijsstelling en vaststelling van de verkoopprocedure plaats vinden.

Het object wordt verkocht door de curator handelend in het faillissement van Innoviopapers. In de koopovereenkomst zullen alle aansprakelijkheden van verkoper jegens koper worden uitgesloten.
Verkoop geschiedt altijd onder voorbehoud goedkeuring van de rechter-commissaris.

Plattegrond

Michiel Honée

Bekijk profiel

Contact

Overig aanbod