Please add sliding bar widget here...
 
Bel ons: 024 324 91 33

Einsteinstraat 122/Heiweg 285 (Pauluskerk)

Vastgoed
€425.000/k.k.
894 m² Parkeergelegenheid:

Unieke kans in Nijmegen!

Einsteinstraat 122 & Heiweg 285 Nijmegen

Het object betreft een uniek kerkgebouw en bevindt zich in de vroeg naoorlogse wijk Grootstal in het stadsdeel Nijmegen Zuid. Het vrijstaande gebouw staat op een ruim perceel tussen de Einsteinstraat, Nieuwe Mollenhutseweg en Heiweg. Aan de Einsteinstraat is een voorplein gevormd. De Pauluskerk is van belang voor de architectuurgeschiedenis als goed en uitwendig gaaf voorbeeld van modernistische kerkbouw. De functionele zonering en de goed doordachte ordening van de verschillende ruimtes komen helder tot uitdrukking in het gevelbeeld en de samengestelde hoofdvorm. De markante kegelvorm van de koepel, de gerichte lichtinval en vooral de ruimtelijke werking van de ‘zwevende’ koepel in het interieur bepalen de bijzondere uitdrukkingskracht en gewijde sfeer van de Pauluskerk.

Indien gewenst kan het gebouw leeg worden opgeleverd of gedeeltelijk verhuurd huurindicatie alsdan netto €20.000,- per jaar voor de kapel en een gedeelte van de kelder

Bestemming
Het object valt onder het bestemmingsplan Nijmegen Zuid 2017 en heeft als bestemming: “Maatschappelijk”
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
maatschappelijke voorzieningen voor zover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijvigheid, met dien verstande dat alleen bestaande geluidsgevoelige functies zijn toegestaan en geluidsgevoelige functies waarvoor ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder is verleend;
Nadere toelichting bestemming:
Onder “Maatschappelijke” wordt verstaan:” maatschappelijke voorzieningen voor zover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijvigheid”
Onder hoofdstuk E van deze Staat van bedrijvigheid worden als functies binnen categorie 1 en 2 binnen de bestemming Maatschappelijk genoemd:
Apotheken; winkel in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen;
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale voorzieningen;
Primair en speciaal onderwijs; Algemeen vormend voortgezet onderwijs;
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs;
Ziekenhuizen;
Artsenpraktijken, klinieken en dagbehandelcentra;
Praktijken van verloskundigen en paramedici; preventieve gezondheidszorg;
Verpleeghuizen;
Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk;
Culturele uitleencentra en openbare archieven; Musea, kunstgalerieën en expositieruimten;
Bedrijfs-,werkgevers- en beroepsorganisaties; Werknemers organisaties;
Levensbeschouwelijke organisaties;
Gezelligheidsverenigingen;
Uitvaartverzorging, mortuaria en begraafplaatsen, excl. Crematoria;
ondersteunende horeca zoals bedoeld in artikel 27.5;
bijbehorende voorzieningen zoals: verhardingen, parkeer- en groenvoorzieningen, sport- en speelvoorzieningen;
wadi’s, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen.

Oppervlaktes
Begane grond. 698,8 m2
Kelder 195,3 m2
Totaal 894,1 m2

Kadastrale gegevens
HATERT L 4847
Oppervlakte perceel: 2.730 m2

Bijzonderheden:
– Gemeentelijk monument per 6-12-2006 monument nummer 2438

Plattegrond

Michiel Honée

Bekijk profiel

Contact

Overig aanbod