Please add sliding bar widget here...
 
Bel ons: 024 324 91 33

St. Martinus Center, Willemstad Curacao

Vastgoed
 m² Parkeergelegenheid:

St. Martinus Center

Kantoren en winkelruimten te huur naast de wereldberoemde Pontjesbrug prachtig gelegen op een toplocatie omringd door kleurrijke gebouwen in de trendy wijk Otrobanda, Willemstad Curacao.

De congregatie van de Zusters van Roosendaal is trotse eigenaar van dit complex dat voorheen werd gebruikt voor religieuze en educatieve doeleinden. Vandaag de dag zijn te kantoor en winkelruimten te huur voor ondernemers. Daarnaast is er tevens de mogelijkheid om de Courtyards af te huren voor evenementen. Facility Management is inclusief.

Te huur

Ruimte A-201: Kantoorruimte op de eerste etage ca. 58 m2 NAF 1.447,- p.m.

Ruimte A-203: Kantoorruimte op de eerste etage ca. 56 m2 NAF 1.393,- p.m.

Ruimte A-204: Kantoorruimte op de eerste etage ca. 60 m2 NAF 1.500,- p.m

Kapel: ruimte op de begane grond en eerste etage ca. 425 m2 NAF 12.000,- p.m.

 

Contact

Per mail: info@stonevest.nl

Telefoon: +599 951 314 41

 

Geschiedenis

Franciscan Sisters of Mariadal (Roosendaal, the Netherlands)

De congregatie van de Zusters van Roosendaal werd in 1832 gesticht door Mère Marie Joseph Raaymakers. Naast de stichteres was zij ook de eerste Algemene Overste van de congregatie. De Zusters Franciscanessen van Roosendaal zijn volgelingen van de traditie van Sint-Franciscus en worden ook wel Penitenten-Recollectinen van Roosendaal genoemd.

Vlak na de stichting van het Roosendaalse klooster werd Mère Joseph door Martinus Johannes Niewindt, destijds apostolisch prefect op Curaçao, benaderd om zich in te zetten voor de missie op Curaçao. Zo geschiedde: op 12 januari 1842 kwamen de eerste Zusters van Roosendaal aan op het eiland. Het ontvangst van de plaatselijke bevolking was overweldigend, grote groepen mensen hadden zich in de haven verzameld om de zusters te verwelkomen.

De taak die aan de zusters in Curaçao wordt opgedragen is drievoudig:
– in Willemstad moeten scholen komen voor kinderen van alle standen:
– er moet een pensionaat worden geopend voor meisjes (gegoede stand);
– er moeten missiestaties worden opgericht in de buitendistricten.

Eind 1841 vertrekken de eerste zes zusters naar Curaçao om na een reis van meer dan zestig dagen met de zeilboot “Maria Jacoba” op 12 januari 1842 in Willemstad aan te komen. En al op 14 februari 1842 worden de eerste scholen in Otrabanda geopend.

Dat Mgr. Niewindt blij was met de zusters blijkt uit een brief die hij aan Mère Joseph schreef: “ het is mij een genoegen U de behouden aankomst Uwer kinderen, onze waardige Zusters, mee te deelen. De geur, welke de deugden dezer godgewijde maagden nu reeds verspreiden, strekt ten bewijze van de zorgen dergenen, die haar hebben gevormd en opgeleid. Reeds aan boord hebben zij door haar voorbeeld gepredikt, en hier zijn allen, die haar naderen, door het zien harer voortreffelijke hoedanigheden als opgetogen.“

Onderwijs
Vanaf het begin wordt sterk de nadruk gelegd op de verbetering van het onderwijs in de buitendistricten. In 1847 wordt de eerste school opgericht te Barber, hierna volgen vele andere scholen. Op het eiland Bonaire wordt de eerste school in 1856 gesticht te Playa (Kralendijk) en in 1864 te Rincon. Op Aruba wordt het eerste onderwijs gegeven in 1857.

Weeshuis
Behalve al deze stichtingen verzorgen onze zusters sinds 1858 ook een weeshuis, aanvankelijk in een woning in Otrabanda maar in 1867 wordt het nieuwe pensionaat Welgelegen in gebruik genomen.

Noviciaat
Reeds bij de eerste vestiging van onze zusters op Curaçao in 1842, richt Mère Marie Joseph in overleg met Mgr. Niewindt een Noviciaat op. Inlandse zusters worden al spoedig in tweetallen uitgezonden om het werk in de buitendistricten te verrichten.

Rondom de kerk bouwen de zusters een klooster en scholen. Op deze manier wordt een sterkte invloed op het godsdienstig leven van de mensen uitgeoefend.

http://www.mariadal.nl/home

Missie en zending

“Als Franciscanessen willen wij vreugde, angst, zorg en hoop van mensen om ons heen delen,
bij voorkeur van hen, die arm, onderdrukt en uitgesloten zijn.
Wanneer voor kortstondige en onverwachte noden onze hulp wordt ingeroepen zullen wij
zoveel mogelijk hieraan beantwoorden”.

Constituties 4.7

Onze Congregatie is de eerste Congregatie van vrouwelijke religieuzen die zich gewijd heeft aan het werk in de buitenlandse missies.

Onze stichteres, Mère Marie Joseph, durft al in 1842, tien jaar na de stichting van de Congregatie, dit missiewerk aan. Een reis naar de missie, of dit nu Curaçao, Bonaire, Aruba of Suriname betrof was toen nog een hele onderneming en het moet een vreemde ervaring zijn geweest dat religieuzen zich begaven naar deze verre streken en volkeren. Een zuster vertrok naar de missie om nooit meer naar Nederland terug te keren.

Vanaf het begin is er hard gewerkt. Dit bleek al in 1892 toen de missie van Curaçao haar gouden jubileum vierde. Behalve een pensionaat en een weeshuis hadden de zusters toen al 13 scholen die bezocht werden door 2783 leerlingen waarvan er 2564 tot de minderbedeelden behoorden. Onze zusters waren lange tijd de enige onderwijsgevende Congregatie op de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba.

Plattegrond

Michiel Honée

Bekijk profiel

Contact

Overig aanbod