Oude Groenewoudseweg 365 Nijmegen

€ 549.000 k.k.

Omschrijving

Te Koop
Zeer ruim perceel met opstallen van maar liefst 1.005 m2 gelegen aan de Oude Groenewoudseweg 365 in Nijmegen-Oost. Het perceel werd gebruikt door voormalig tuincentrum de Vereniging en valt onder bestemmingsplan Nijmegen Bottendaal Galgenveld en heeft de bestemming Bedrijf. Op het naastgelegen perceel zal een snellaadstation worden gerealiseerd. Er is een erfdienstbaarheid van uitweg casu quo overpad om ten behoeve van het naastgelegen perceel te komen en gaan naar de openbare weg.

De ontwerpen welke in deze brochure zijn gebruikt geven enkel een indruk van het mogelijk te bouwen gebouw conform de maatvoering van het huidige bestemmingsplan

Kadastrale gegevens
Gemeente: HATERT
Sectie: G
Perceel: 1663
Grootte: 1.005 m2

Overige Kenmerken:
Verkennend Bodemonderzoek aanwezig (2019)

Bestemming:
Bedrijf. De voor bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven voorzover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten en in categorie 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
– ondergeschikte detailhandel;
– ondergeschikte kantoren;
– opslag en uitstalling;
– ontsluitingswegen;

Maatvoering:
De maximale bouwhoogte is 9 meter
De maximale goothoogte is 6 meter

Bouwvlak conform Ruimtelijke Plannen:
Lengte: 15 m
Breedte: 5 m
*dient nog nagemeten te worden

Specifieke bouwregels
De genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover wordt voldaan aan de volgende regels:
A) hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aanduiding ‘bouwvlak’;
B) ten aanzien van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ gelden de volgende bepalingen:
1. het bouwperceel binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ tot maximaal het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’ aangegeven bebouwingspercentage worden bebouwd; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwperceel binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ geheel worden bebouwd;
2. de goot- en bouwhoogte van gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ niet meer mogen bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven;
C) op het bouwperceel buiten de aanduiding ‘bouwvlak’ mogen, doch uitsluitend aan de voorzijde van en aangrenzend aan het hoofdgebouw, worden gebouwd:
1. aan- en uitbouwen, zoals erkers en ingangspartijen, tot een maximale breedte van 60% van de gevelbreedte van het hoofdgebouw en een maximale diepte van 2 meter; de goothoogte mag ten hoogste de hoogte van de beganegrondlaag van het hoofdgebouw bedragen en de bouwhoogte mag ten hoogste de hoogte van de direct daarboven gelegen bouwlaag bedragen;
2. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals luifels en balkons, met een maximale diepte van 2 meter;
D) erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mogen zowel binnen de aanduiding ‘bouwvlak’ worden opgericht met dien verstande dat:
1. de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2,5 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van palen en (licht)masten niet meer dan 10 meter en de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, niet meer dan 4 meter mag bedragen.

Lees de volledige omschrijving

Contact

Stonevest

Kenmerken

Algemeen

Prijs
€ 549.000 kosten koper
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Hoofdfunctie
Bouwgrond
Soort bouw
Niet van toepassing

Oppervlakten en inhoud

Perceel
1.005 m²

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Hatert G 1963
Oppervlakte
1005 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
HTT02-G-1963
Bekijk alle kenmerken

Kaart

naar: Oude Groenewoudseweg 365 Nijmegen
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand